Stephanie Wernaers werd in 2000 licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Sinds 1 september 2000 is ze advocaat aan de Antwerpse balie, waar zij op diezelfde datum haar stage aanvatte bij GSJ Advocaten in Antwerpen. Ze werd senior medewerker in 2009 en is sinds 1 januari dit jaar vennoot. Stephanie is gespecialiseerd in vastgoedrecht, met de klemtoon op privaatrechtelijke bouwgeschillen, huur- en handelshuurgeschillen en appartementsmede-eigendom. In deze domeinen verzorgt zij de opmaak van de overeenkomsten en begeleidt zij particulieren en professionelen bij de beslechting van geschillen voor de rechtbank. Daarnaast doceert ze sinds 2010 het vak bouwrecht aan de Universiteit van Antwerpen aan de laatstejaarsstudenten Toegepaste Ingenieurswetenschappen Bouwkunde.

Workshop

9.
Verhuur over de taalgrens heen: een vergelijking tussen Vlaanderen, Wallonie en Brussel

Sinds 2014 zijn de drie gewesten bevoegd voor het woninghuurrecht. Het Brusselse en Waalse woninghuurrecht zijn ondertussen in werking getreden, het Vlaamse Huurdecreet wordt verwacht in 2019. We zetten tijdens deze workshop de belangrijkste nieuwigheden op een rij. Met aandacht voor de verplichtingen van de verhuurder, de gewijzigde opzegmogelijkheden, de nieuwe regeling voor de huurprijs en huurwaarborg, de aangepaste regeling voor gehuwde en samenwonende huurders, het nieuwe studentenhuisvestingsregime, … De gelijkenissen en de verschillen met het federale woninghuurrecht en tussen de gewesten onderling worden toegelicht, alsook de voor- en nadelen van de nieuwe regimes voor de huurder, verhuurder en vastgoedmakelaar.