Joris Deene studeerde in 2002 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Na zijn studies ging hij aan de slag als advocaat aan de balie van Gent en was hij tot 2010 assistent aan de Universiteit Gent in de domeinen ICT-recht en intellectuele eigendomsrechten. Hij heeft tientallen publicaties op het domein van ICT- en IE-recht op zijn naam staan. Joris is momenteel vennoot bij Everest Law. Hij behandelt voornamelijk dossiers betreffende intellectuele eigendomsrechten, ICT-recht en privacyrecht. Hij is daarnaast gastdocent aan de Universiteit Gent voor het vak domeinnaamgeschillen.

Workshop

8.
Op naar een GDPR-proof vastgoedkantoor

General Data Protection Regulation, beter gekend als GDPR, is hot. Ben je niet zeker of je al helemaal GDPR-proof werkt? Tijdens deze workshop hoor je hoe je je vastgoedkantoor klaarstoomt om ‘compliant’ te zijn, zowel op ICT- als op juridisch vlak. We gaan kort in op je wettelijke verplichtingen op vlak van klantenrelaties en de organisatie van je kantoor. Hoe ga je om met gegevensstromen? Hoe spoor je potentiële veiligheidsriscico’s op? Hoe begin je aan een actieplan om persoonsgegevens ‘veilig’ te verwerken? Vervolgens bekijken we welke ondersteunende rol ICT-technologie kan spelen om een informatieveiligheidsplan om te zetten in praktijk. Wat is een ‘security bedreiging’ en welke schadelijke gevolgen kan dit hebben voor je organisatie? Welke technische en organisatorische maatregelen kan je nemen? Hoe voorkom je datalekken? En hoe ga je te werk als er toch een datalek zou zijn? Op naar een GDPR-proof vastgoedkantoor!