Vastgoedcongres wordt hybride georganiseerd

Keuze uit on-site of virtuele deelname


Een toenemende stedelijke bevolking, gewijzigde woonwensen, significante effecten van klimaatverandering en de naweeën van de coronapandemie vereisen de nodige aanpassingen aan onze woonmarkt. Welke nieuwe woonmodellen en woonvormen passen hierbij? Welke technologische en digitale oplossingen dragen bij aan de noodzakelijke transitie op het gebied van energie, mobiliteit en leefbaarheid? En hoe kunnen vastgoedprofessionals consumenten- en toekomstgericht ondernemen in een competitieve markt?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙