Onderzoeksexpert
HIVA

Kristof Heylen is doctor in de sociale wetenschappen en master in social policy analysis aan KU Leuven. Hij werkt als onderzoeksexpert aan het HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van KU Leuven. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen zijn betaalbaarheid en kwaliteit van wonen, sociale huisvesting en impact van beleidsinstrumenten op vlak van wonen. Meerdere van zijn studies kaderen binnen het Steunpunt Wonen, een multidisciplinair samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen van diverse universiteiten die zich toeleggen op het thema wonen.

15:30 - 16:30
Break-out sessie

13
Vastgoed in cijfers: dit zijn de trends

Verkoop & verhuur

Een goede kijk op de actuele trends op de vastgoedmarkt is essentieel voor al wie in de sector actief is. Tot voor kort wisten we heel weinig over de evolutie van de huurprijzen. Met de ontwikkeling van de huurbarometer bracht CIB Vlaanderen hier verandering in. We bieden je een blik op de meest recente resultaten op basis van meer dan 50.000 woninghuurcontracten die in 2018 en 2019 bij vastgoedkantoren werden afgesloten. Wat zijn de gemiddelde huurprijzen? Hoe evolueren die huurprijzen? Wat weten we over de huurwaarborg? Daarnaast staan we stil bij de resultaten van de Woonsurvey 2018, een grootschalig onderzoek van de overheid en het Steunpunt Wonen bij 3.000 Vlaamse huishoudens. Het onderzoek zal de komende jaren dé bron van kennis inzake de woningmarkt vormen.