Na ervaring op te doen als advocaat bij verschillende kantoren richtte Bram Vandromme in 2011 zijn eigen advocatenkantoor op. Bram Vandromme advocatenkantoor specialiseert zich in administratief recht, omgevingsrecht en vastgoedrecht. Naast zijn praktijk als advocaat doceert hij de vakken ‘ruimtelijke ordening’ en ‘milieurecht’ bij Syntra West en geeft hij op regelmatige basis voordrachten, opleidingen en workshops. Hij maakt ook deel uit van de redactieraad van TOO, Tijdschrift voor Omgevingsrecht. Tot voor kort was hij eveneens werkzaam als assistent ‘publiek recht’ aan de KU Leuven, afdeling Kortrijk. Op 1 april 2017 werd Bram door de Minister van Omgeving aangesteld als extern deskundige bij de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) voor een periode van vier jaar. Ten slotte is hij ook actief aan de balie van Kortrijk, waar hij sinds 1 september 2016 verkozen is als lid van de raad van Orde van advocaten.  

Workshop

4.
Ruimtegebruik in Vlaanderen: zijn de ambities realistisch?

2017 het jaar van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen noemen, lijkt zeker niet overdreven. Hoog tijd dus om in te zoomen op het Witboek BRV, dat de strategische krachtlijnen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia schetst. Welke stappen zijn reeds gezet sinds de goedkeuring van het Witboek? Welke doelstellingen wil de Vlaamse overheid in samenspraak met de vastgoed- en ontwikkelingssector bereiken? Haalt Vlaanderen haar ambities om het bijkomend ruimtebeslag te verminderen? Je ontdekt het tijdens deze workshop.